sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
CTY Bao Bì Xanh Bình Dương
0274.651.2110 -

Ms. Mai Thi Thu Ngàn
GĐ Kinh Doanh - 0395 347 000

Chia sẻ lên:
Túi PA

Túi PA

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi HDPE
Túi HDPE
Túi HDPE
Túi HDPE
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi PA
Túi PA
Túi PA
Túi PA
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi Zipper
Túi Zipper
Túi Zipper
Túi Zipper